Znate li da je osiguravanje cjenovno pristupačnog stanovanja i dalje izazov?

Nekretnine su sve skuplje, a građani sve siromašniji. Nema aktivnih mjera za osiguravanje cjenovno pristupačnog stanovanja, iako su problemi sve veći.

Izrazite nam svoj mišljenje u komentarima!

Ova objava dio je kampanje „Je li osobama s invaliditetom u RH primjereno stanovanje lutrija?“, a koju provodi 13 saveza osoba s invaliditetom.

Više o kampanji: https://scirh.hr/baza-znanja/kampanja-je-li-osobama-s-invaliditetom-u-rh-primjereno-stanovanje-lutrija

#primjerenostanovanjenijelutrija